Príležitosť pre mladých

Ucelená aktivita, ktorá rozširuje, posilňuje a rozvíja šance na pracovné uplatnenie pre mladých do 30 rokov

Dávame šancu

Staňte sa súčasťou globálneho biznisu!

Aliancia pre mladých

nájsť zamestnanie, vďaka ktorému získajú skúsenosti.