2009

Obnovenie učebného odboru v závode

Základom úspechu každého podniku sú kvalitní pracovníci. Výroba cukroviniek vyžaduje určité špecifické znalosti a zručnosti, a preto bol v sedemdesiatych rokoch 20. storočia v závode založený učebný odbor „Cukrovinkár / potravinár“. Až do roku 1994, kedy bol učebný odbor zrušený, ním prešli stovky mladých ľudí, ktorí potom našli uplatnenie v závode a mnohí ešte teraz pracujú na kľúčových pozíciách.

V roku 2009 sa spoločnosti Nestlé podarilo učebný odbor obnoviť v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb Štursova. Nový učebný odbor prijíma každý rok desiatky mladých ľudí, ktorí absolvujú okrem teoretickej výučby v škole i prax v závode.