2007

Novinka medzi cukrovinkami – aerovaná čokoláda

Inštaláciou novej linky na aerovanú čokoládu ORION AERO, ktorá zahájila sériovú výrobu začiatkom roku 2007, posilnil závod svoj podiel na výrobe čokoládových cukroviniek uvádzaných na trh pod tradičnou značkou ORION. Zároveň zvýšil rozsah svojho konkurencieschopného výrobného portfólia, ktoré je exportované ako do strednej a východnej, tak taktiež do západnej Európy.