2002

Súčasná ZORA je domovom značky ORION

Tradícia značky Orion sa datuje už od roku 1896, kedy manželia Maršnerovi vyrábali čokoládu a cukrovinky na pražských Vinohradech. Tu postupným rozširovaním výroby vznikla továreň, ktorá bola v rámci povojnových zmien v roku 1952 premiestnená do Modřan.

V rokoch 2002 – 2003 boli do závodu ZORA prevezené výrobné linky na finálne čokoládové výrobky z modřanského závodu ORION. Od roku 2004 je ZORA novým „domovom“ pre najsilnejšiu tuzemskú čokoládovú značku ORION.

Stúpajúce objemy výroby sú dokladom obchodných úspechov výrobkov zo Zory, ktorým sa dostalo i ďalších ocenení akým je napríklad prestížna cena Zlatý SIAL, ktorú získal na konci roku 2004 v Paríži rad čokoládových cukroviniek ORION Modré z Nebe.