1948

Aj v povojnovom období vyrábala Zora výrobky vysokej kvality.

Znárodnením koncom 40. rokov vznikla „Zora, továreň na čokoládu a cukrovinky, národný podnik“, do ktorej boli začlenené aj ďalšie cukrovinkárske firmy.

V 60. rokoch v rámci zmien priemyslu čokolády a cukroviniek bola ZORA začlenená do národného podniku Československé čokoládovne so sídlom v Prahe a bola jedným z jeho najväčších závodov.

Vyrábali sa naďalej veľmi kvalitné výrobky, čo potvrdili strieborné a zlaté medaily získané na medzinárodných olympiádach usporadúvaných v Bruseli, Paríži a Prahe. Medaily získali figúrky z mliečnej a horkej čokolády, tyčinka Milena a tiež rôzne druhy čokolád.

Zora zostala významnou súčasťou podniku vo všetkých nasledujúcich organizačných štruktúrach, až po „Čokoládovne, štátny podnik“ z roku 1988, ktorý sa v roku 1991 stal akciovou spoločnosťou.