1908

V roku 1910 sa výroba premiestňuje do novej modernej továrne.

Nové výrobky boli veľmi obľúbené najmä na vidieku a výrobu bolo nutné rýchlo rozšíriť.

Preto sa firma mení na akciovú spoločnosť „Akciová továreň na cukrovinky a čokoládu v Olomouci“ a od roku 1908 nesú výrobky samotnú značku Zora, ako symbolu lepšej budúcnosti.

O dva roky neskôr sa výroba sťahuje do úplne novej a s ohľadom na požiadavky výroby a hygieny, veľmi moderne riešenej továrne.

Vtedy sa nachádzala v predmestskej obci Hodolany pri železničnej trati, dnes je tento areál závodu už súčasťou mesta Olomouc.