Chceme ponúkať našim spotrebiteľom chutnejšie a zdravšie potraviny a nápoje pre každé obdobie ich života a pre každú príležitosť. Spolu s uznávanými odborníkmi nachádzame riešenia, ako prispievať k zlepšeniu zdravotného stavu a životnej úrovne našich spotrebiteľov.
Načúvame našim spotrebiteľom a sledujeme vývojové trendy. Je zrejmé, že spoločenská zodpovednosť a dôraz na výživu a vyvážený životný štýl získavajú pre stále väčšiu skupinu spotrebiteľov na význame. Pôvod surovín, zloženie výrobkov či spôsob spracovania tak spoluurčujú nákupné rozhodnutie.
Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti najväčšieho výrobcu značkových potravín.
Naša politika kvality, verejne prezentované a nezávisle auditované záväzky, dôraz na vytváraní zdieľaných hodnôt, zložení výrobkov a transparentná komunikácia so spotrebiteľmi boli a sú neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania. Sme hrdí na to, že z našich princípov a záväzkov sa stávajú nepísané pravidlá, či priamo súčasť legislatívy platnej pre celý priemysel.

  • Na základe vedeckých postupov pomáhame riešiť nedostatok vitamínov a minerálov vo výžive.
  • Sústredíme sa na boj proti podvýžive i obezite.
  • Investujeme do zlepšovania výživovej hodnoty výrobkov vo všetkých kategóriách.
  • Znižujeme užitie umelých farbív v našich výrobkoch, pridávame viac nutričných prísad a prospešných mikroživín.
  • Informujeme spotrebiteľa o odporúčanej správnej veľkosti porcií.
  • Vyvíjame a poskytujeme výživné vysoko kvalitné potraviny cenovo dostupné pre spotrebiteľov s nízkymi príjmami.