Podnikáme zodpovedne

Náš prístup k podnikaniu a spoločenskej zodpovednosti

V Nestlé zdieľame presvedčenie, že základom pre náš podnikateľský úspech musí byť riadenie činností spôsobom, ktorý zodpovedá najvyšším štandardom podnikateľského správania a prísnym požiadavkám udržateľnosti životného prostredia. Zámerom Nestlé je však ísť ešte ďalej, nad rámec udržateľnosti, a vytvárať hodnotu pre spoločnosť, v ktorej pôsobí, a taktiež pre svojich akcionárov. Toto nazývame „vytváranie zdieľanej hodnoty“. Nestlé sa zameriava pri vytváraní hodnoty na tri oblasti: výživu, hospodárenie s vodou a rozvoj vidieka, ktoré sú potrebné na dosiahnutie obchodného úspechu a aj na riešenie ťaživých sociálnych potrieb.

Torben Emborg
generální ředitel Nestlé Česko a Slovensko

Ekologická udržateľnosť

Naším záväzkom je ponúkať výrobky, ktoré sú nielen chutnejšie a vhodnejšie pre zdravie, ale aj šetrnejšie k životnému prostrediu v priebehu celého svojho životného cyklu.

Výroba a zamestnanci

Výroba Nestlé v ČR a SR prebieha v troch závodoch. Tie patria k najvýznamnejším v strednej Európe a sú najväčšími zamestnávateľmi vo svojich regiónoch.

Poľnohospodárstvo a nákup

Výroba potravín a nápojov vo viac než 440 závodoch Nestlé na celom svete znamená, že je naša spoločnosť významným odberateľom surovín, materiálov a riadení.

Výrobky a spotrebitelia

Všade na svete znamená názov Nestlé prísľub spotrebiteľovi, že výrobok je bezpečný a má vysoký štandard. Naším cieľom je zvyšovať kvalitu života spotrebiteľom.