1975

Lentilky zo SFINXu sa zaradili medzi žiadaný exportný tovar

V osemdesiatych rokoch bola začatá výroba karameliek a lízaniek. Inštalácia nového zariadenia niekoľkonásobne zvýšila výrobu jedného z najdôležitejších a najobľúbenejších výrobkov – Lentiliek, ktoré sa u nás vyrábajú už od roku 1907.

Modernizácia výroby si vyžiadala radikálnu rekonštrukciu výrobných priestorov, prístavbu ďalších výrobných a skladovacích hál, výstavbu kotolne a sociálnej budovy.

V tomto období bol závod významným exportérom. Vyvážal Lentilky do desiatok krajín celého sveta. Export predstavoval až 30 % z celkovej výroby.