1910

V roku 1910 sa výroba premiestňuje do novej modernej továrne.

V tomto rokubola dokončená prvá etapa výstavby závodu vo Všetuliach, ktorá vytvorila dobré podmienky pre rast výroby. Na svoju dobu bola továreň veľká a moderná.

Výhodná bola aj poloha závodu v bezprostrednej blízkosti cukrovaru, ktorý bol hlavným dodávateľom najdôležitejšej suroviny na výrobu cukríkov.

Po prvej svetovej vojne sa výrobný sortiment ešte viac spestril o figúrky či bonboniéry. Firma tiež zriadila sieť 60 exkluzívnych predajní v moravských a českých mestách.

<