1863

Závodu SFINX Holešov dala meno socha sfingy.

V roku 1863 začal Philip Kneisl v Holešove výrobu cukroviniek. Bol jedným z prvých veľkovýrobcov cukroviniek vo vtedajších českých krajinách. V holešovskej dielni boli vyrábané jednoduché cukrové píšťalky a klátiky. Zamestnaných tu bolo asi 20 pracovníkov. Neskôr sa začal sortiment rozširovať aj o čokoládové výrobky, kandizované a máčané ovocie a fondán.