Nájdenie atropínu v dvoch šaržiach výrobku Nestlé nemliečna kaša osemzrnná

Dňa 13.4.2016 vydala česká Štátna potravinárska a poľnohospodárska inšpekcia (SZPI) upozornenie v systéme rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) ohľadom zákazu predaja šarže 53030291 výrobku Nestlé nemliečna kaša osemzrnná, u ktorého zistila vyšší než prípustný obsah látky atropín.

Na základe tohoto zistenia sme bezodkladne zahájili sťahovanie danej šarže a testovanie všetkých šarží uvedeného výrobku v nezávislom akreditovanom laboratóriu.

Testy preukázali u jednej ďalšej šarže (50770291 s dátumom minimálnej trvanlivosti do 09/2016) mierne zvýšenú hladinu atropínu a skopolamínu, preto sme sa rozhodli ako preventívne opatrenie požiadať našich obchodných partnerov v Českej republike aj na Slovensku o stiahnutie aj tejto šarže z predaja.

Testy zároveň preukázali nezávadnosť ostatných šarží.

Zdravie a bezpečnosť detí kladieme na prvé miesto, preto pri výrobe uplatňujeme prísny systém kontrolných opatrení, vrátane kontroly prítomnosti atropínu. Dôkladné prešetrenie celej záležitosti, pri ktorom spolupracujeme s miestnymi úradmi, naďalej prebieha.

Všetkým spotrebiteľom sa ospravedlňujeme za akékoľvek nepríjemnosti.

O aký výrobok se jedná a prečo je sťahovaný z predaja?

Jedná sa o šaržu 53030291 a 50770291 výrobku Nestlé nemliečna kaša osemzrnná. Rozhodli sme sa prijať preventívne opatrenie a stiahnuť tieto šarže od všetkých našich obchodných partnerov v Českej republike aj na Slovensku.

Čo je to atropín a ako sa dostane do výrobkov?

Atropín patrí do skupiny rastlinných alkaloidov, do výrobkov sa môže dostať pri žatve spolu s burinou, ktorý rastie na rovnakom poli ako daná plodina.

Bol výrobok stiahnutý z predajní?

Okamžite sme kontaktovali našich obchodných partnerov a požiadali ich o stiahnutie z regálov.

Čo mám robiť, ak mám výrobok týchto šarží doma?

Zakúpený výrobok zo šarže 53030291 a 50770291 Vám radi vymeníme - kontaktujte prosím našu spotrebiteľskú linku: info@nestle.sk alebo telefonicky na 0800 135 135.

Čo mám robiť, ak moje dieťa výrobok tejto šarže zjedlo?

Nemáme správy o žiadnych zdravotných komplikáciách spojených s konzumáciou výrobku šarží 53030291 a 50770291. Pokiaľ máte pochybnosti, kontaktujte prosím svojho detského lekára.