1988

Vtáčia matka už nenesie v zobáku červíka a počet vtačích mláďat sa znížil z troch na dve. Dôvodom týchto zmien bola na jednej strane snaha lepšie vyjadriť predmet podnikania spoločnosti, ktoré sa rozšírilo i za hranice výživy, a taktiež reakcie na zmeny vo veľkosti priemernej modernej rodiny.