1938

Tradičné hniezdo kombinované s názvom spoločnosti Nestlé.