1999

Rozdelenie Čokoládovní v roku 1999 pripravilo podmienky na budúcu integráciu aktivít Nestlé.

Rozdelením akciovej spoločnosti Čokoládovne vznikla k 1. 1. 1999 následnícka spoločnosť Nestlé Čokoládovne, a. s. Táto spoločnosť prevzala výrobu čokolády a cukroviniek a sústredila ju do závodov Zora v Olomouci a Sfinx v Holešove pri Kroměříži. Olomoucká čokoládovňa sa tak stala najvýznamnejším výrobcom vo svojej kategórii, a to predovšetkým vďaka širokému portfóliu výrobkov ORION.