2001

Dokončenie integrácie Nestlé v novom tisícročí

Od začiatku roku 1999 začali byť všetky aktivity Nestlé v ČR a SR koordinované jedným vedením. Od tohto roku tiež sídli riaditeľstvo Nestlé v areáli v Prahe - Modřanech. Ku dňu 1. 10. 2001 sa spojili spoločnosti Nestlé Food a Nestlé Čokoládovny na českom trhu do spoločnosti Nestlé Česko, s.r.o. K rovnakému dátumu bola slovenská spoločnosť premenovaná na Nestlé Slovensko s.r.o.