1935

V medzivojnovom období uviedla Nestlé do prevádzky prvý závod na výrobu detskej výživy vo vtedajšej ČSR.

V roku 1935 bola v Prahe založená samostatná spoločnosť Nestlé, a. s., na výrobu a predaj potravín so sídlom v Sokolskej ulici. V nasledujúcom roku sa začala prevádzka prvého závodu v Moravskom Krumlove. Nestlé sa tak stalo prvým výrobcom sušeného mlieka a detskej výživy v ČSR.

Po niekoľkých rokoch bol v Hlinsku vybudovaný a uvedený do prevádzky moderný a väčší závod na výrobu mliečnej dojčenskej výživy a ďalších mliečnych výrobkov. Nestlé tu pre svojich zamestnancov dokonca vybudovalo novú železničnú stanicu, ktorá je v prevádzke dodnes.

Priama kontinuita podnikania Nestlé v Československu bola prerušená znárodnením priemyslu v roku 1948. S výrobkami Nestlé sa v ďalších desaťročiach mohli tuzemskí spotrebitelia stretnúť len vo veľmi obmedzenom rozsahu.