1890

Výrobky Nestlé boli u nás predávané už pred viac ako 120 rokmi.

Najstaršia doložená zmienka súvisiaca s obchodnými aktivitami spoločnosti Nestlé na našom území je z roku 1890. Presne 16. júna tohto roku o 11.30 bola s platnosťou pre naše krajiny zaregistrovaná ako grafická ochranná známka etiketa pre Nestle’s Kindermehl.

Ako dokazuje pripojená inzercia uverejnená v pražských Humoristických listoch, základný sortiment bol dodávaný do predaja už v roku 1892.

Priame obchodné zastúpenie Nestlé v Prahe vzniklo pravdepodobne onedlho po vyhlásení samostatnej Československej republiky, pretože už v roku 1918 bol menovaný prvý riaditeľ spoločnosti pre toto územie.