1914-1918

Vojnové útrapy

Vypuknutie vojny v roku 1914 vedie k zvýšenému dopytu po kondenzovanom mlieku a čokoláde, ale nedostatok surovín a obmedzenie cezhraničného obchodu bránia rozvoju výroby. Firma problém rieši nákupom závodov v USA a Austrálii a koncom vojny ich vlastní už 40.

Míľniky

1914

world map indicating supply and distribution channels during World War I 

V celej Európe začína vojna a komplikuje výrobu. Napriek tomu vojnový stav vedie k zvýšeniu dopytu po mliečnych výrobkoch Nestlé v podobe rozsiahlych vládnych kontraktov.


1915

Nestlé advertising on a soldiers canteen 

Kondenzované mlieko má dlhú trvanlivosť a jednoducho sa preváža, preto si získava značnú popularitu u ozbrojených síl. Napríklad v roku 1915 zaradí britská armáda konzervované mlieko Nestlé do vojenských núdzových prídelov. Vysoký dopyt po tomto výrobku spôsobí, že závody Nestlé idú naplno.


1916

Molico advertising 

Nestlé & Anglo-Swiss kupujú nórskeho výrobcu mliečnych výrobkov Egron, ktorý má patent na proces výroby sušeného mlieka sprejovaním – výrobok, ktorý jeho nový vlastník začne predávať.


1917–1918

warehouse 

Nedostatok mlieka vo Švajčiarsku núti Nestlé & Anglo-Swiss prenechať čerstvé mlieko obyvateľstvu v mestách. Aby pokryla dopyt vojnových štátov po kondenzovanom mlieku, kupuje spoločnosť ďalšie závody v USA a podpisuje dohody o dodávkach s austrálskymi firmami, ktoré následne odkupuje.