1866-1905

Priekopnícke roky

História spoločnosti Nestlé začína v roku 1866, kedy Anglo-Swiss Condensed Milk Company otvára vo Švajčiarsku prvý európsky závod na kondenzované mlieko. V roku 1867 potom vynalieza Henri Nestlé prelomovú detskú výživu a v roku 1905 je fúziou s Anglo-Swiss založená nová spoločnosť, neskôr známa ako Nestlé Group. Toto obdobie prinieslo prudký rozvoj miest. Železnice a paroplavba znížili náklady na vstupné suroviny a pomohli tak rozvoju medzinárodného obchodu so spotrebným tovarom.

Míľniky

1866

condensed milk advertising, Milkmaid brand, Anglo-Swiss Condensed Milk Company 

Americký bratia Charles a George Pageovi spolu zakladajú Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Využívajú toho, že Švajčiarsko oplýva zásobami čerstvého mlieka, aplikujú znalosti, ktoré získali v domovskej krajine, a v meste Cham zakladajú prvý európsky závod na výrobu kondenzovaného mlieka. Európske priemyselné mestá sú tak zásobované výrobkami značky Milkmaid coby bezpečnú a dlhodobo skladovateľnú alternatívu čerstvého mlieka.


1867

Henri Nestlé's 'farine lactée' 

V švajčiarskom meste Vevey uvádza Henri Nestlé, lekárnik nemeckého pôvodu, na trh svoju „farine lactéé“ (mliečnu múčku). Tento produkt kombinuje kravské mlieko, pšeničnú múku a cukor. Nestlé ju vyvinul pre dojčatá, ktoré nemôžu byť kojené, aby tak ovplyvnil vysokú detskú úmrtnosť. V rovnakej dobe tiež začína používať terajšie ikonické hniezdo ako svoje logo.


1875

agreement signed by Henri Nestlé' 

Henri Nestlé predáva závod vo Vevey trom miestnym podnikateľom. Tí zamestnávajú chemikov a ďalších šikovných pracovníkov a rozširujú výrobu aj predaj.


1878

advertising by Anglo-Swiss and Nestlé' 

Medzi spoločnosťami Nestlé a Anglo-Swiss sa rozhorí tvrdá konkurencia, pretože vyvinuli a predávajú konkurenčné verzie svojich pôvodných produktov: kondenzované mlieko a detskú výživu. Obidve firmy ďalej rozširujú predaj a výrobu do zahraničia.


1882–1902

milk arrival in Cham, Switzerland' 

V roku 1882 expanduje firma Anglo-Swiss do USA, ale smrť George Page zmarí jej ďalšie plány. V roku 1902 tak nasleduje predaj amerických závodov, čo otvára cestu pre prípadné spojenie s Nestlé.


1904

employees working in a Swiss chocolate factory 

Nestlé začína po prvýkrát predávať čokoládu, keď preberá export firmy Peter&Kohler. Sám Henri Nestlé hral kľúčovú úlohu vo vývoji mliečnej čokolády. Od roku 1875 zásoboval svojho suseda z Vevey, Daniela Petera, kondenzovaným mliekom, ktoré Peter použil k vývoju prvej mliečnej čokolády (na trhu od roku 1880).