1908

V roce 1910 se výroba přemísťuje do nové moderní továrny.

Nové výrobky byly velmi oblíbené zvláště na venkově a bylo nutné výrobu rychle rozšířit.

Z toho důvodu se firma mění na akciovou společnost – »Akciová továrna na cukrovinky a čokoládu v Olomouci« – a od roku 1908 nesou výrobky samotnou značku Zora, jako symbol lepší budoucnosti. O dva roky později se výroba stěhuje do zcela nové a s ohledem na požadavky výroby a hygieny velice moderně řešené továrny. Tehdy se nacházela v předměstské obci Hodolanech při železniční trati, dnes je tento areál závodu již součástí města Olomouce.