Chceme nabízet našim spotřebitelům chutnější a zdravější potraviny a nápoje pro každé období jejich života a pro každou příležitost. Spolu s uznávanými odborníky nalézáme řešeni, jak přispívat ke zlepšení zdravotního stavu a životni úrovně našich spotřebitelů.
Nasloucháme našim spotřebitelům a sledujeme vývojové trendy. Je zřejmé, že společenská odpovědnost a důraz na výživu a vyvážený životní styl nabývají pro stále větší skupinu spotřebitelů na významu. Původ surovin, složení výrobků či způsob zpracování tak spoluurčují nákupní rozhodnutí.
Společnost Nestlé si je vědoma své zodpovědnosti největšího výrobce značkových potravin.
Naše politika kvality, veřejně prezentované a nezávisle auditované závazky, důraz na vytváření sdílených hodnot, složeni výrobků a transparentní komunikace se spotřebiteli byly a jsou nedílnou součástí našeho podnikání. Jsme hrdi na to, že z našich principů a závazků se stávají nepsaná pravidla, či přímo součást legislativy platné pro cely průmysl.

  • Na základě vědeckých postupů pomáháme řešit nedostatek vitamínů a minerálů ve výživě.
  • Soustředíme se na boj proti podvýživě i obezitě.
  • Investujeme do zlepšování výživové hodnoty výrobků ve všech kategoriích.
  • Snižujeme užití umělých barviv v našich výrobcích, přidáváme více nutričních přísad a prospěšných mikroživin.
  • Informujeme spotřebitele o doporučené správné velikosti porcí.
  • Vyvíjíme a poskytujeme výživné vysoce kvalitní potraviny cenově dostupné pro spotřebitele s nízkými příjmy.