1868

Ochranná značka Nestlé v roce 1868

Pan Nestlé si od samého počátku uvědomoval důležitost pojetí firemní značky. Logo společnosti, představující ptáčata krmená v hnízdě na dubové větvi, je odvozeno od rodinného jména. Slovo „Nest“ znamená v němčině „hnízdo“. Ačkoliv bylo logo v průběhu let několikrát pozměněno, stále je lehce rozpoznatelné a dobře společnost charakterizuje.