1914-1918

Válečné útrapy

Vypuknutí války v roce 1914 vede k zvýšené poptávce po kondenzovaném mléku a čokoládě, ale nedostatek surovin a omezení přeshraničního obchodu brání rozvoji výroby. Firma problém řeší nákupem závodů v USA a Austrálii a koncem války jich již vlastní 40.

Milníky

1914

world map indicating supply and distribution channels during World War I

V celé Evropě začíná válka a komplikuje výrobu. Nicméně válečný stav vede k zvýšení poptávky po mléčných výrobcích Nestlé v podobě rozsáhlých vládních kontraktů.


1915

Nestlé advertising on a soldiers canteen

Kondenzované mléko má dlouhou trvanlivost a snadno se převáží, proto si získává značnou popularitu u ozbrojených sil. Například v roce 1915 zařadí britská armáda konzervované mléko Nestlé do vojenských nouzových přídělů. Vysoká poptávka po tomto výrobku způsobí, že závody Nestlé jedou naplno.


1916

Molico advertising

Nestlé & Anglo-Swiss kupují norského výrobce mléčných výrobků Egron, který má patent na proces výroby sušeného mléka sprejováním – výrobek, který jeho nový vlastník začne prodávat.


1917–1918

warehouse

Nedostatek mléka ve Švýcarsku nutí Nestlé & Anglo-Swiss přenechat čerstvé mléko obyvatelstvu ve městech. Aby pokryla poptávku válčících států po kondenzovaném mléku, kupuje společnost další závody v USA a podepisuje dohody o dodávkách s australskými firmami, které následně odkupuje.