1890

Výrobky Nestlé byly u nás prodávány před více než 120 lety.

Nejstarší doložená zmínka související s obchodními aktivitami společnosti Nestlé na našem území je z roku 1890. Právě 16. června tohoto roku v 11:30 hodin byla zaregistrována s platností pro naše země jako grafická ochranná známka etiketa pro Nestle’s Kindermehl. Jak dokládá připojená inzerce uveřejněná v pražských Humoristických listech, základní sortiment byl dodáván do prodeje už v roce 1892.

Přímé obchodní zastoupení Nestlé v Praze pravděpodobně vzniklo nedlouho po vyhlášení samostatné Československé republiky, protože již v roce 1918 byl jmenován první ředitel společnosti pro toto území.