1920

Rozvoj pokračuje v meziválečném období

Na základě výhod družstevnictví byl v roce 1920 zakladateli a správci předchozích podniků založen třetí subjekt s názvem Ústredná družstevná pálenica. Všechny 3 firmy si navzájem pronajímaly budovy, polotovary a zařízení, navenek se však obchodně prezentovala pouze Carpathia. V roce 1930 byl z názvu vypuštěn »chemický průmysl«, protože vzbuzovala nedůvěru odběratelů vzhledem k převládající ovocnářské výrobě. Nové znění bylo Carpathia úč. spol. Prievidza. V období před II. světovou válkou se všechny společnosti rozvíjely a především Carpathia, která měla v roce 1938 více než 100 zaměstnanců.