1875

Historie začíná rokem 1875

V polovině 19. století byla oblast Horní Nitry výlučně zemědělskou oblastí s velkým přebytkem pracovních sil. Hospodářství se opíralo především o místní zdroje – ovoce, lesní plody a byliny. V tomto prostředí roku 1875 založila rodina Heumanů palírnu, jejíž výroba se postupně díky rozvinutému ovocnářství rozvíjela. Známými se staly především destiláty z jalovce a švestek. Obchodní úspěchy vedly v prvních letech 20. století k rozšíření výroby o zpracování léčivých bylin a ve spolupráci s lékárníkem Emilem Skyčákem bratři Heumanové založili pro tento účel formálně samostatný podnik. Ten získal státní subvenci a pro zajištění chodu přijal dalšího společníka a odborníka, chemika Dr. Tadeáše Emilewicze.